Permahaven
2.700 m2 bæredygtig og selvforsynende have

Permahaven demonstrerer, hvordan en familie bæredygtigt kan bruge jorden til selvforsyning med begrænsede ressourcer til rådighed

Permakultur er et designsystem, hvor menneskets behov tilgodeses samtidig med, at der drages omsorg for naturen og dyrene, og at der arbejdes med fair fordeling af ressourcerne. Permahaven er på 2.700 m2 og er inspireret af principperne og etikken i permakultur. Der arbejdes med CO2 neutrale løsninger for dyrkning af fødevarer, valg af materialer, bosætning og vedligeholdelse.

Højbede

Højbedene er planternes fristed, hvor jorden aldrig bliver trådt på. Jorden er blød, og rødderne kan derfor frit gå i dybden og opsuge den næring, de har brug for. Samtidig er det nemt at luge. Ovenpå jorden er lagt jorddække, som giver føde til nedbryderne i jorden, det vil sige bakterier, svampe og smådyr, som frigør næringsstoffer til planterne. Dækning af jorden beskytter den mod solens og vindens udtørring, og vand opsuges i det organiske jorddække som i en svamp, så det kan frigives til planterne.

Spiral

Spiralen er et lille økosystem med en solside og en skyggeside, tør jord øverst og fugtigere jord nederst. På den måde er der plads til en masse forskellige urter, som trives bedst i deres eget helt specielle miljø.

Skovhave

Skovhaven er en efterligning af et naturligt skovbryn, men med frugttræer, bærbuske, spiselige urter og blomster, klatrende planter, rodfrugter og svampe i forskellige højder. Der skal helst være helt lysåbne pletter og flere steder med halvskygge. Den varierede højde betyder, at solens stråler bliver udnyttet af de mange forskellige planter på et lille område. Med høj biodiversitet er der altid nogle af planterne, der kan høstes i løbet af året eller som er i blomst. Så er der altid noget for både mennesker, husdyr og bier at leve af.

Dyr i Permahaven

Dyrene i haven er med til at vedligeholde den, så der er mindre arbejde at udføre. Ænderne æder snegle og ukrudt. Hønsene skraber i jorden og løsner den samtidig med, at de spiser ukrudtsfrø og smådyr. Både ænder og høns lægger dejlige æg. Alle dyrene laver gødning til planterne og kan slagtes og spises.

Halmhuset

Som en del af permahaven er der blevet bygget et halmhus. Huset er opført af halmballer med lerklining yderst. På langsiderne beskytter taget og drivhuset væggene mod vejrliget og på gavlene er leret blevet blandet med kalkmørtel, der gør det muligt at kalke væggene. Stråtaget giver god isolering samtidig med, at det er CO2 neutralt. Huset er opbygget, så taget på nordsiden går ned til jorden, dette giver mulighed for et opbevaringsrum mellem taget og væggen. Koldrummet hjælper til med at isolere huset. På sydsiden er placeret et drivhus. Varmen fra drivhuset hjælper med opvarmning af huset og omvendt holder huset drivhuset varmt om natten. På denne måde kan der dyrkes planter i drivhuset i en meget længere del af året, end i et konventionelt drivhus.

Huset har indvendig et stort rum med køkken. Muldtoilet er placeret i koldrummet på husets nordside. Opvarmning af huset foregår ved hjælp af en flexovn, hvor røgen ledes gennem gulvet og afgiver sin varme. Husets spildevand ledes gennem et kapilærsystem ud i drivhuset, hvor det bliver genanvendt til planterne.

Tilgængelighed

Stierne kan køres på med kørestol, så gangbesværede også kan få glæde af haven.

Overnatning i shelter I Permahaven

Du kan nu holde en lille ferie i Birkegårdens Haver, her i Permahaven har vi opsat 2 smelters, som du kan overnatte i med familien. Læs mere her: Shelter udlejning. 

NB: Ønsker du at se Permahaven, skal du betale almindelig entré, som alle andre, der besøger os. Også selvom du “kun” vil se den have – så er entréen den samme. Entrépris se Info til dit besøg.