Permahaven

Permahaven skal demonstrere, hvordan en familie bæredygtigt kan bruge jorden til selvforsyning med begrænsede ressourcer til rådighed.

Permakultur er et designsystem, hvor menneskets behov tilgodeses samtidig med at der drages omsorg for naturen og dyrene og arbejdes med fair fordeling af ressourcerne.

Permahaven  er på 2.700 m2 og er inspireret af principperne og etikken i permakultur. Der arbejdes med CO2 neutrale løsninger for dyrkning af fødevarer, valg af materialer, bosætning og vedligeholdelse. 

Højbede
Højbedene er planternes fristed, hvor jorden aldrig bliver trådt på. Jorden er blød, og rødderne kan derfor frit gå i dybden og opsuge den næring, de har brug for. Samtidig er det nemt at luge. Ovenpå jorden er lagt jorddække, som giver føde til nedbryderne i jorden, det vil sige bakterier, svampe og smådyr, som frigør næringsstoffer til planterne.

Dækning af jorden beskytter den mod solens og vindens udtørring, og vand opsuges i det organiske jorddække som i en svamp, der kan frigives til planterne.

Spiral
Spiralen er et lille økosystem med en solside og en skyggeside, tør jord øverst og fugtigere jord nederst. På den måde er der plads til en masse forskellige urter, som trives bedst i deres eget helt specielle miljø.

Skovhave
Skovhavener en efterligning af et naturligt skovbryn men med frugttræer, bærbuske, spiselige urter og blomster, klatrende planter, rodfrugter og svampe i forskellige højder. Der skal helst være helt lysåbne pletter og flere steder med halvskygge.

Den varierede højde betyder, at solens stråler bliver udnyttet af de mange forskellige planter på et lille område. Med høj biodiversitet er der altid nogle af planterne, der kan høstes i løbet af året eller som er i blomst. Så er der altid noget for både mennesker, husdyr og bier at leve af.


Dyr i Permahaven
Dyrene i haven er med til at vedligeholde den, så der er mindre arbejde at udføre. Ænderne æder snegle og ukrudt. Hønsene skraber i jorden og løsner den samtidig med, at de spiser ukrudtsfrø og smådyr. Både ænder og høns lægger dejlige æg. Alle dyrene laver gødning til planterne og kan slagtes og spises. 


Halmhuset
Som en del af permahaven er der blevet bygget et halmhus. Huset er opført af halmballer med lerklining yderst. På langsiderne beskytter taget og drivhuset væggene mod vejrliget og på gavlene er leret blevet blandet med kalkmørtel, der gør det muligt at kalke væggene.

Stråtaget giver god isolering samtidig med, at det er CO2 neutralt. Huset er opbygget, så taget på nordsiden går ned til jorden, dette giver mulighed for et opbevaringsrum mellem taget og væggen. Koldrummet hjælper til med at isolere huset. På sydsiden er placeret et drivhus. Varmen fra drivhuset hjælper med opvarmning af huset og omvendt holder huset drivhuset varmt om natten. På denne måde kan der dyrkes planter i drivhuset i en meget længere del af året, end i et konventionelt drivhus.

Huset har indvendig et stort rum med køkken. Muldtoilet er placeret i koldrummet på husets nordside. Opvarmning af huset foregår ved hjælp af en flexovn, hvor røgen ledes gennem gulvet og afgiver sin varme. Husets spildevand ledes gennem et kapilærsystem ud i drivhuset, hvor det bliver genanvendt til planterne.


Permahaven i billeder

2015 

 

2014 

 

2013 

 

2012 

 

Fakta

Permakultur handler ikke om permafrost, men om permanente løsninger, så mennesket kan leve side om side med naturen uden at ødelægge den. Permahaven er anlagt for at give et indblik i, hvordan en lille familie kunne leve selvforsynende i et kredsløb med naturen.

Anlæggelsen af Permhaven - april 2012 til juli 2014

Første fase i anlæggelsen er jorddække af pap og halm for at skygge græsserne ud og dermed gøre den tidligere græsmark klar til urter, blomster, buske og træer.

Der er hegn rundt om haven, dels for at holde rådyr og harer ude af haven, dels for at holde høns og ænder inde i haven.

Der er stier af stabilgrus med perlegrus ovenpå og et tykt lag aviser i bunden. Aviserne hjælper til med at holde ukrudt væk og gør underlaget mere stabilt. Samtidig lagres karbon i jorden, i stedet for at frigive CO2 i aviserne ved at brænde dem af.

Op ad hegnet gror klatrende planter som vin og humle. På stolperne af rubiniatræ er der fuglekasser til fugle, der kan jagte insekter og skadedyr.


Tilgængelighed

Stierne kan køres på med kørestol, så gangbesværede også kan få glæde af haven.


Støttet af:

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Andre sponsorer: 

Premier Is

JC Byg i Vig 

Misconthus.dk 
Elefantgræs til tækning

Glarmester Kim Rørdam
Kalundborg